Wat

Wat is "creatieve beeldende therapie"?


Creatieve therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Zintuiglijke waarnemingen en leren voelen vanuit het lichaam (lichaamsbewust worden) zijn dan ook heel belangrijk.


Creatieve therapie is helpend voor het ontwikkelen van kwaliteiten. We leren omgaan met verlies en veranderingen. Wat een gewoonte is in het dagelijkse leven kan met creatieve therapie ontdekt worden en indien nodig kan dit patroon doorbroken worden. Zo kom je meer in contact met je innerlijke "zelf".


"Beeldende" therapie is een specifieke vorm van creatieve therapie waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen zoals verf, kleurpotloden, collages, recyclagemateriaal, materiaal uit de natuur,  klei, ecoline, pastels, wol, stoffen, enz. ..

Via dit materiaal gaan we op zoek waar “de emotionele en/of fysische pijn” zich vastzet in het lichaam en hoe het kind/de jongere zich hiervan kan losmaken om meer in evenwicht te komen.Naast deze specifieke beeldende werkvormen werk ik ook heel graag met verhalen, metaforen, korte meditatie oefeningen en ontspanningsoefeningen.


Deze verschillende media helpen om innerlijk waar te nemen, om uit het “denken” te gaan en in het “voelen” te belanden. 
Door bewust te worden van de signalen die jouw lichaam jou geeft en je persoonlijke bewegingspatronen, krijg je informatie over hoe je in het leven staat en hoe je je beweegt t.o.v. anderen.

Hoe werkt het?


We laten het gemaakte “kunstwerk” uit zichzelf spreken, vergelijken dit met situaties uit het dagelijkse leven en leren vooral "voelen". Dit brengt het kind/de jongere tot inzichten voor zichzelf. Dit inzicht kan zowel bewust als onbewust zijn. De nadruk of klemtoon ligt op het individuele proces dat men doormaakt en niet op het “gemaakte kunstwerk”.

In de eerste sessies start ik van uit de interesses van het kind/de jongere met eerder vertrouwde materialen. Daarna breid ik dit uit waardoor er weerstand voor het materiaal of voor de werkvorm kan optreden. Maar ook dit is een belangrijk gevoel, want achter elke weerstand zit een verlangen.

Welke thema's kunnen aan bod komen?


Er wordt gestart vanuit een bepaalde hulpvraag, die specifiek kan zijn (bijv. laag zelfbeeld) of eerder algemeen (psychisch onbehaaglijk gevoel).

Andere thema’s die kunnen aan bod komen: verdriet, angst, boosheid, zelfvertrouwen, pesten, moeilijk gedrag, rouw, hooggevoeligheid.…

Moet ik goed kunnen tekenen of creatief zijn?


Neen, helemaal niet. Het gaat trouwens helemaal niet om het eindresultaat.

De nadruk of klemtoon ligt op het individuele proces dat men doormaakt en niet op het “gemaakte kunstwerk”.

Het belangrijkste is de motivatie om iets aan de hulpvraag te willen doen.


Resultaat?


Als het kind/de jongere zichzelf durft open te stellen ervaart men een positiever zelfbeeld, krijgt men meer draagkracht en staat men positiever in het leven. In het proces is het heel belangrijk dat men steeds zichzelf durft en mag zijn.

 Karline Devos

Kiekenmarkt 3A GLB

8900 Ieper

0479 37 04 07

 BTW nr BE 0733.522.413

© All Rights Reserved Karline Devos 2019